Zieleń osiedlowa
   Zieleń osiedlowa to obszary dostępne dla mieszkańców, ale jednocześnie integracyjna część miasta. Redukuje ona otaczający hałas, oczyszcza powietrze oraz wytwarza tlen, ale najistotniejszą funkcją dla mieszkańców osiedli jest jej funkcja rekreacyjno-estetyczna. W przypadku, gdy tereny zieleni są harmonijnie wkomponowane w krajobraz miejski, a rośliny odpowiednio dobrane do warunków glebowych i mikroklimatu, walory takich obszarów zostają maksymalnie wykorzystywane przez ich mieszkańców.

Manufaktura - projekt    Osiedle powinno spełniać estetycznie i praktyczne oczekiwania mieszkańców – posiadać walory piękna, ale
i być użytkowe. Zieleń osiedli mieszkaniowych w postaci zwartych kompleksów powinna obejmować rozległe tereny trawiaste, ale także wkomponowane w nie pojedyncze drzewa i krzewy lub ich grupy. Stanowią one niezbędne elementy dekoracyjne osiedla mieszkaniowego, które wpływają na jego zewnętrzną atrakcyjność. Zieleń osiedlowa powinna posiadać rabaty i kwietniki, wzbogacające przestrzeń o kolory ale i małą architekturę urozmaicającą jej kształty. Niezwykle ważny jest dobór roślin. Powinien on uwzględniać środowisko ich życia oraz być świadomie dostosowany do panujących
w nim warunków i często pojawiających się przeszkód, takich jak niedobór wilgotności gleby i powietrza, zasolenie, ubicie podłoża, zanieczyszczenie powietrza i gruntu.

Manufaktura - projekt    Należy pamiętać aby na terenach przeznaczonych dla najmłodszych użytkowników nie wprowadzać roślin kłujących, trujących czy uczulających. W takich miejscach powinno natomiast zastosować się roślinność wysoką, osłaniającą bawiące się dzieci przed promieniowaniem słonecznym. Zieleń może spełniać również funkcję edukacyjną. Warto wprowadzać takie gatunki, które poza funkcją ochronną będą zachęcać dzieci do zabawy i bliższego poznania kształtów liści, ciekawych barw oraz zapachów kwiatów.

   Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z naszych usług w zakresie pielęgnacji osiedlowych terenów zielonych w składzie, których znajdują się:

- pielęgnacja trawników, drzew i krzewów,
- koszenie, grabienie oraz wywóz trawy na przeznaczone do tego składowiska,
- wertykulacja oraz rekultywacja trawników,
- podlewanie roślin,
- zwalczanie chemiczne chwastów, szkodników oraz chorób roślin,
- nawożenie roślin,
- cięcie pielęgnacyjne żywopłotów,
- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów (również alpinistyczne),
- nasadzanie roślin ozdobnych jednorocznych oraz wieloletnich,
- nasadzenia drzew, krzewów,
- grabienie i usuwanie z terenu osiedla liści,
- krawędziowanie rabat,
- korowanie,
- usuwanie kretowisk,
- zabezpieczenie roślin na zimę.